Jongeren in Jeugdzorg

Jeugdzorg per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 worden gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Het gaat hier niet alleen om een transitie, maar ook om een transformatie. Het jeugdzorgstelsel moet als het ware worden getransformeerd. In het huidige stelsel krijgen kinderen namelijk te laat of niet de juiste hulp. Vanwege de versnippering in de hulpverlening en de geringe aandacht voor preventie worden professionals te laat betrokken en werken er veel (9 tot 17) hulpverleners langs elkaar heen in één gezin. Daarnaast spenderen professionals meer tijd aan het invullen van afvinklijstjes dan aan de problemen van gezinnen. Een op maat gesneden oplossing wordt vaak niet gevonden voor de complexe problemen (schulden, psychiatrische aandoening, werkloosheid, drankproblemen, zwakke opvoeding van kinderen etc.) in gezinnen. Om die reden stoppen we op dit moment vaak het geld in zware vormen van jeugdzorg, zoals uithuisplaatsing in instellingen en specialistische zorg.

Geef een reactie